Nederlands

Maliebaan 29-33
3581 CC Utrecht
Nederland

Privacy statement Bosselaar & Strengers Advocaten

Wij conformeren ons aan de Wet bescherming persoonsgegevens. Wij behandelen de door u verstrekte gegevens met alle zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid. De benodigde persoonsgegevens in het sollicitatieformulier worden uitsluitend gebruikt om met u in contact te kunnen komen naar aanleiding van uw contactaanvraag. Wij geven de door u verstrekte persoonsgegevens niet door aan andere partijen, tenzij u hier nadrukkelijk toestemming voor hebt gegeven. De door u aan ons op deze wijze beschikbaar gestelde informatie wordt door ons alleen in overeenstemming met de wet gebruikt en geschiedt op een behoorlijke en zorgvuldige wijze.